Hannas Porträtt

Peka på bilden så visas namnet och det stoppar också rullningen av bilderna tillfälligt. Eller varför inte klicka på bilden. Då
får du styra bläddringen själv med pil åt vänster och höger på ömse sidor om bilden. För att komma tillbaka till den
automatiska rullningen klickar du utanför bilden.

Comments are closed.